06 - 29602708 info@bodhitalk.nl

Menu

Werkwijze


Hieronder staat de werkwijze van Bodhi Talk beschreven.
Voor aanmelding kunt u telefonisch of per email contact opnemen.

Intake

Tijdens het intakegesprek zullen we de hulpvraag bespreken en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Ook nemen we algemene en medische gegevens door. Neem naar het intakegesprek uw verwijsbrief, legitimatie en verzekeringspas mee.Onderzoek

Naar aanleiding van de hulpvraag zal er nader onderzoek volgen. Dit kan één of meer sessies in beslag nemen. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en er wordt beslist over de vervolgaanpak. Er wordt een behandelplan opgesteld en met u doorgenomen.Behandeling

Een behandeling duurt 30 minuten. De aantal behandelingen is afhankelijk van o.a. de aard en de ernst van de klacht. Indien (medisch) noodzakelijk, kan er ook aan huis behandeld worden.Evaluatie

Regelmatig wordt de voortgang van de behandeling met u besproken. In overleg wordt het behandelplan aangepast of met de behandeling gestopt.