06 - 29602708 info@bodhitalk.nl

Menu

Voorwaarden


Betalingsvoorwaarden

De algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd door de NVLF onder aktenr.159/2000 bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29 mei 2000 hangen ter inzage in de wachtruimte van de praktijk.

Vergoeding

Logopedische behandeling is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en verzekeringspolis kunnen de kosten rechtstreeks door Bodhi Talk bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Voor volwassenen geldt het eigen risico van de basisverzekering.Verhindering

Verhindering voor een gemaakte afspraak dient u z.s.m. door te geven. Is dit minder dan 24u van te voren, dan wordt het normale tarief in rekening gebracht. Bij ziekte op de dag van de afspraak dient u de afspraak voor 9.00u af te melden. De praktijk is altijd bereikbaar via email of telefoon (voicemail).Klachten

In de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is het klachtenrecht van patiënten vastgelegd. Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan) dat nadelige gevolgen heeft voor de patiënt/cliënt. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Dit kunt u via de onderstaande button inzien.Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten en informatie van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De wetten WPB en WGBO worden nageleefd, deze kunt u nalezen via de onderstaande button.